ثبت اختراعات

تا سال 2021، طول موج دارد51اختراعات معتبر از جمله14 ثبت اختراعات و37 مدل های کاربردی؛دارد8 کپی رایت نرم افزار

pn (3)
pn (1)
pn (2)